Android Kikaider (DVD)

Title:
Android Kikaider
Director:
Shotaro Ishinomori
Stars:
Tomokazu Seki, Yui Horie, Yumiko Kobayashi, Keaton Yamada, Etsuko Kozakura, Shinji Ogawa, Jūrōta Kosugi, Shozo Iizuka, Minami Takayama, Norio Wakamoto
Genre:
Drama
Country:
JP
Released:
2000
Scores IMDB:
6.8
Content:
TV-14
Duration:
25 min
Quality:
DVD
The genius robotics professor, Dr. Komyoji has created Jiro (who has the ability to transform into Kikaider) – a humanoid robot tasked with the protection of Dr. Komyoji’s ...
More
Comments
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 13
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 12
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 11
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 10
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 9
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 8
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 7
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 6
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 5
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 4
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 3
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 2
Android Kikaider
Season: 1
Episode: 1
You might also like
Watch DVD Osen Osen
DVD
amung